sitename
იწამე ღმერთი
იწამე ღმერთი
იწამე ღმერთი
13.05.2011 პოეზია 0
იწამე ღმერთი მოდის აღსასრული, მოდის მონარნარებს, მოდის მოაბიჯებს მშვიდად. წესები დაიცვით ჩემო მეგობრებო ვისაც სამოთხეში გინდათ. ნუ დააყოვნებთ სხვებს ბოდიში უთხრან ღმერთს! ნუ