sitename
სტატუსები - ნაწილი 6
სტატუსები - ნაწილი 6
სტატუსები - ნაწილი 6
02.06.2011 სტატუსები 0
მოასწარი გამოხატო შენი სითბო და სიყვარული, ნუ დაინანებ უთხრა შენთვის ძვირფასს, რომ ის გიყვარს თორემ შესაძლოა ხვალ უკვე ყველაფერი გვიან იყოს... **** სწორედ შენა ხარ სიყვარულით