+ -
+39
ნუ თუ


ნუ თუ არ გენატრები?
მე კი შენზე ვფიქრობ სულ,
ასე რატომ მაგონდები?
ხომ იცი ვერ ვუბრძანებ გულს,
არ შეგაწუხებ მხოლოდ ჩემთვის მეყვარები,
და ყოველთვის შემოგფიცებ სიყვარულს.
გარბის სადღაც ეს წლები,
მე კი მაინც შენთან ყოფნა მსურს,
ერთი ჭიქა ღვინით ვთრები.
შენ ხელი კარი ჩემს სიყვარულს,
მე კი სულ წინ მიდგას შენი თვალები,
შენ აუჯანყდი ჩემს გულს,
ჩემს გულს კი შენ ენატრები.

გამოკითხვა

თქვენი მდებარეობა

სხვა გამოკითხვები...
up