sitename
''მე შენ მიყვარხარ'' 91 ენაზე
''მე შენ მიყვარხარ'' 91 ენაზე
''მე შენ მიყვარხარ'' 91 ენაზე
17.05.2011 სხვადასხვა 0
1. ქართულად - მე შენ მიყვარხარ 2. მეგრულად - მა სი მიორქ 3. სვანურად - მი სი მალატ 4. აფხაზურად - საბა საბა ბზია ბზოი 5. ოსურად - აზ დაიმა უვარზონ 6. ინგლისურად - აი ლავ იუ