ამ ვიდეოთი მინდა ყველას ავიხსნა თუ როგორ შეიძება ძალიან მარტივად და ყველანაირი პროგრამის ..

26-01-2016 0 სრულად

ამ ვიდეოში მინდა ყველას ავუხსნა თუ როგორ შეიძლება ძალიან მარტივად სკინის (თემის) შეცვლა ..

26-01-2016 0 სრულად

ამ ვიდეთი მინდა ყველას ვანახო თუ როგორ შეიძება ნებისმიერ ვინდოუსზე მაუსის (კურსორის ..

26-01-2016 0 სრულად

ამ ვიდეოში მინდა ყველას ავუხსნა თუ როგორ შეიძლება ყუველანაირი ფაილის დამბლოკველი და სხვა ..

26-01-2016 0 სრულად

ამ ვიდეოში მე მინდა ყველას გაჩვენოთ თუ როგორ შეიძება მარტივად გააქროთ ტორენტის მენიუდან ..

26-01-2016 0 სრულად

ამ ვიდეოში მინდა ყველას ვაჩვენო თუ როგორ შეიძლება ნებისმიერ ვინდოუსზე (ვინდოუს ..

26-01-2016 0 სრულად

ამ ვიდეოთი მინდა ყველას გაჩვენოთ თუ როგორ უნდა გაწმინდოთ თქვენი კომპიუტერი ინტერნეტის ..

24-01-2016 0 სრულად

ამ ვიდეოთი მინდა ყველას ვაჩვენო თუ როგორ შეიძლება ფლეშკის დაფორმატება არა მარტო ..

24-01-2016 0 სრულად

ამ ვიდეოში მე გაძჩვენებთ თუ როგორ შეიძება ძალიან მარტივად დაამახსოვრებინოთ მოზილას ..

24-01-2016 0 სრულად

ამ ვიდეო გაკვეთილით მინდა ყველას ვანახო თუ როგორ შეიძება ძალიან მარტივად გაიგოთ თქვენი ..

24-01-2016 0 სრულად

როგორც წინა ვიდეო გაკვეთილში დაგპირდით ამ ვიდეოგაკვეთილით მე მინდა დასწავლოთ თუ როგორ ..

24-01-2016 0 სრულად
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28