შიში ხარ შენ ჩემი მეშინია არ დაგკარგო, ნატვრა ხარ შენ ჩემი მენატრები ჩემო კარგო, ..

13-05-2012 2 სრულად

ჩვეულებრივი დღე ჩვეულებრივად დაღამდა ჩვეულებრივი დღე, ჩვეულებრივი ვარსკვლავი ..

22-04-2012 3 სრულად

მინდა რომ შევსვა, სასმისი ერთი, როგორც ყოველთვის, ვახსენო ღმერთი. ის ხომ ერთია, ამ ..

22-05-2011 3 სრულად