შაკირა (Shakira) – პარფიუმერიის “S By Shakira”_ს პრეზეტაციაზე პარიზში - Shakira – “S By ..

29-03-2013 0 სრულად