» » სიდედრი

საერთოდ მე არ მიყვარს როცა მამაკაცს ათასნაირი ზიზილ-პიპილოები ჰკიდია და თავი მაგარი ..

21-06-2012 0 სრულად

ერთ დღეს ჩემი სიდედრი ჩვენს ბინაში გადმობარგდა, ისეც ბევრი კამერა მაქვს სათვალთვალოდ ესღა ..

06-06-2011 4 სრულად