» » როგორ გამოიყურებოდნენ და გამოიყურებიან ცნიბილი ადამიანები ახალგაზრდობაში და დღეს