» » მეგობრობა

შენ თუ არ გიყვარვარ, რად უნდა მიყვარდე, რად უნდა მიყვარდე რისთვის,..... თუკი შენი გული ..

03-06-2011 0 სრულად

ჩვენი მეგობრობა,ჩვენი სიყვარული, ღმერთს ვთხოვ სულ უცვლელი ყოფილიყოს, ჩვენი მეგობრული ..

06-05-2011 2 სრულად