» » მეგობარი

როგორ დაგშორდი უფალო ჩემო აღარც კი მესმის ძახილი შენი, დავეხეტები ამ ტრიალ ქვეყნად უძღები ..

19-06-2011 0 სრულად

ხელი მომეცი მეგობარო,რამე მიშველე თორემ ჩამყლაპა ამ ცხოვრებამ ასე უჩუმრად, ან ხმა გამეცი ..

14-06-2011 4 სრულად

მოასწარი გამოხატო შენი სითბო და სიყვარული, ნუ დაინანებ უთხრა შენთვის ძვირფასს, რომ ის ..

02-06-2011 0 სრულად

შენ რომ გაუგებ და გაგიგებს ეს სულ სხვა არის, ეს შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ნამდვილ ..

15-05-2011 8 სრულად

შენთვის მეგობრობა წმინდა მირონია... ჩემთვის ის გამხდარა ბედის ირონია... ბედმა კამათელი ..

04-05-2011 0 სრულად