ვინღა მომეფეროს დედასავით? ფიქრი აფთარივით მომახტება, გულზე დამეტაკა ელდასავით შენი ..

09-10-2014 0 სრულად

ჩემთვის რა იყო ეს საღამო... არავინ იცის. მე მივდიოდი, შორს რჩებოდა ყრმობის ბუნება, ..

09-10-2014 0 სრულად

ჩემო დედი, დაბერდი და, ლექსებს ირჩევ სევდიანს. შენი ძვლები წამდაუწუმ სატირალზე ..

09-10-2014 0 სრულად

დედაო ტკბილო, როგორც შენი ძუძუს თავები, დედაო ნაზო, სიყვარულის უფრთო ფერია, მანახე ..

09-10-2014 0 სრულად

დავტოვე სოფელი, მყუდრო სამყოფელი, ქვიტკირის მაენები და კატის კნუტები - სიმინდის ყანა! ..

09-10-2014 0 სრულად

ცხრა თვეს მუცლით გატარებდი, “ვაით” გშობე, “უით” გზარდე, და რად გიკვირს, ყოველს ქალზედ ..

09-10-2014 0 სრულად

I რა გალეულს და ფერწსულს გხედავ, ჩემო პაწია, ცოდვილო დედა, ვაიმე, როცა შენს გულში ..

09-10-2014 0 სრულად

ქუჩაში ეგდო დახეული დედის წერილი, ავიღე კრძალვით, საოცარი ვიგრძენი სევდა... სულ ორიოდე ..

09-10-2014 0 სრულად

ატირება მიყვარდა და წატირება არ მიყვარდა, ისე გავეტირებოდი უსათუოდ წამიყვანდა, ქუჩა იყო ..

09-10-2014 0 სრულად

დიდება დედას, ვინც გვაწოვებს სიმართლის ძუძუს, ვისი მხრებითაც ბევრჯერ ლელო გატანილია, ..

09-10-2014 0 სრულად

- ჩუმად, ბავშვს ძინავს, ფეხაკრეფით იარეთ, ნელა! - დედა აფრთხილებს ოჯახში ყველას. დედა ..

07-10-2014 0 სრულად

დედა მიყვარსო, რომ უთხრა ვისმე, შემოგხედავს და დაიწყებს სიცილს, რადგან ეს არის ცნობილი ..

07-10-2014 0 სრულად
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30