მაპატიეთ, ქალბატონო, სიყვარული... მერე მზერის აპარება მკერდზე... მორცხვად... თუ ქვეყანა ..

27-11-2014 0 სრულად

გულში ისევ სევდის ფარდა ჩამოეშვა, სულში ისევ მონატრების რეკენ ზარებს, მოლოდინში რამდენი ..

27-11-2014 0 სრულად

თვალებს ცრემლები ისევ ესტუმრა... გულს კი მოაწყდა დარდი, ცა მოიღრუბლა ალბათ იწვიმებს... ..

27-11-2014 0 სრულად

ნეტავ სხვა ვიყო… უცხო მგზავრი, უცხო ქვეყნიდან… ვიცი გიყვარვარ და ეს გრძნობა დღემდე ..

27-11-2014 0 სრულად

შეგროვილიყვნენ ნადირნი, ერთი-მეორეს სწვევიყვნენ, ფრინველნი ოთხფეხ ცხოველთა მხარ-და-მხარ ..

12-10-2014 0 სრულად

გამწარებული ბატონი ადგა, გაიჭრა ველადა, ეძებს ნახევარ-წიწილას, უნდა ჩაიგდოს ხელადა. ..

12-10-2014 0 სრულად

თვალ-გადუწვდენელს მინდორზე მოსჩანს ყანები ხშირია, ზღვა არის გადმოვარდნილი, ყველასთვის ..

12-10-2014 0 სრულად

დევთაგან ნაღალატები წიწილა დადის მტირალი, ყველას შასჩივის თავის დარდს, საწყლურად ..

12-10-2014 0 სრულად

ბატონის სახლიც გამოჩნდა, ვარსკვლავივითა ბრჭყვინავდა, რა ნახა დევის ლაშქარი, შიშით და ..

12-10-2014 0 სრულად

დევებმა შველა აღუთქვეს, აბჯარ-აბგარში სხდებიან, წიწილის დამღონებელსა დატანჯვას ექადებიან. ..

11-10-2014 0 სრულად

მიდის წიწილა თავისთვის, ნაღვლობს, გულ-დაკოდილია: „ვისთანღა უნდა ვიჩივლო, დღე გამიმწარდა ..

11-10-2014 0 სრულად

ჯავრისა ამოსაყრელად ათას ღონესა ღონობდა, რით დაეღონა ბატონი, დღე-მუდამ იმას გონობდა. ..

11-10-2014 0 სრულად
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30