შენ ყველაზე ლამაზი ხარ და მოჰგავხარ ზღვას, შენი ერთი გაცინება მიჯობს მზის სხივს ნაზს. მაგ ..

12-11-2012 0 სრულად

ლხინში ბევრს გაახსენდები, ჭირში ახსოვხარ ცოტასა, გაივლის დრო და მიხვდები, ვინც იმსახურებს ..

30-08-2012 0 სრულად

ყველაზე ალალი, ყველაზე მართალი კაცის თუ ქალის მუდამ მხლებელი მეგობრობაა დიდი საუნჟე ..

28-07-2012 0 სრულად

ხელი მომეცი მეგობარო,რამე მიშველე თორემ ჩამყლაპა ამ ცხოვრებამ ასე უჩუმრად, ან ხმა გამეცი ..

24-07-2011 7 სრულად

შენ რომ გაუგებ და გაგიგებს ეს სულ სხვა არის, ეს შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ნამდვილ ..

15-05-2011 8 სრულად

ჩვენი მეგობრობა,ჩვენი სიყვარული, ღმერთს ვთხოვ სულ უცვლელი ყოფილიყოს, ჩვენი მეგობრული ..

06-05-2011 2 სრულად